Фінансова звітність

Згідно з «Порядком подання фінансової звітності», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 149, фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Фінансова звітність є основним джерелом інформації при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. У фінансових звітах відображуються як фінансовий стан підприємства, так і результати його фінансово-господарської діяльності.

Фінансова звітність підприємства включає:
– Баланс (форма № 1)
– Звіт про фінансові результати або Звіт про прибутки та збитки (форма № 2),
– Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
– Звіт про власний капітал (форма № 4).
Для суб'єктів малого підприємництва — Баланс та Звіт про фінансові результати.

Сукупність цих форм звітності дає змогу отримати інформацію про всі види діяльності підприємства (операційну, фінансову, інвестиційну), його майновий стан, фінансові ресурси, результати виробничої діяльності та грошові потоки, які забезпечують цю діяльність. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ДП “Рогатинське лісове господарство”


2018 рік

> Баланс – 2018-f1.pdf
> Звіт про фінансові результати – 2018-f2.pdf
> Звіт про рух грошових коштів – 2018-f3.pdf
> Звіт про власний капітал – 2018-f4.pdf
> Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік- 2018-f5.pdf

2017 рік

> Баланс – 2017-f1.pdf
> Звіт про фінансові результати – 2017-f2.pdf
> Звіт про рух грошових коштів – 2017-f3.pdf
> Звіт про власний капітал – 2017-f4.pdf
> Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік- 2017-f5.pdf

2016 рік

> Баланс – 2016-f1.pdf
> Звіт про фінансові результати – 2016-f2.pdf
> Звіт про рух грошових коштів – 2016-f3.pdf
> Звіт про власний капітал – 2016-f4.pdf
> Примітки до річної фінансової звітності – 2016-addition.pdf

2015 рік

> Баланс – 2015-f1.pdf
> Звіт про фінансові результати – 2015-f2.pdf
> Звіт про рух грошових коштів – 2015-f3.pdf
> Звіт про власний капітал – 2015-f4.pdf
> Примітки до річної фінансової звітності – 2015-addition.pdf

2014 рік

> Баланс – 2014-f1.pdf
> Звіт про фінансові результати – 2014-f2.pdf
> Звіт про рух грошових коштів – 2014-f3.pdf
> Звіт про власний капітал – 2014-f4.pdf
> Примітки до річної фінансової звітності – 2014-addition.pdf