Звітність

Звітність ДП “Рогатинське лісове господарство”

У відповідності з постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 1067 «Про затвердження порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків» підприємство, господарське товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про підприємство, господарське товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Переглянути звітність ДП “Рогатинський лісгосп”


> фінансова звітність
> лісокористування
> лісовідновлення та лісорозведення
> охорона і захист лісу
> мисливство
> техніко-економічні показники
> аудиторська звітність
> виробнича програма