Охорона праці

Охорона праці

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про охорону праці» та затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 N119.

Правила установлюють вимоги з охорони праці, що поширюються на суб’єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують лісовпорядкувальні та вишукувальні роботи, створюють лісові насадження та доглядають за ними, здійснюють захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж, ведуть будівництво і експлуатацію лісових доріг, лісосічні, лісотранспортні та лісоскладські роботи, заготівлю живиці та пневого осмолу, лісопиляння та інше первинне перероблення заготовленої деревини, роботи в малій лісохімії.

На основі Правил та інших нормативно-правових актів з охорони праці з урахуванням специфіки природно-виробничих умов функціонування підприємства (установи, організації) роботодавець зобов’язаний вчасно розробляти і затверджувати інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інші необхідні нормативні акти і документи відповідно до вимог, установлених законодавством.

На основі методичних рекомендації щодо впровадження системи управління охороною праці та ризиками на підприємствах лісового господарства розроблено та впроваджено «Систему управління охороною праці та ризиками» (далі СУОПР) на підприємстві.

Основні завдання СУОПР спрямовані на підвищення рівня безпечності виконання робіт на підприємстві, зменшення, запобігання чи усунення впливу небезпечних чинників і керувати ризиками, пов’язаних з небезпеками та визначити політику й цілі в сфері охорони праці.

СУОПР призначена забезпечувати охорону життя, здоров’я та безпеку працівників.

Система управління охороною праці та ризиками на підприємствах

Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління охороною праці та ризиками на підприємствах, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових лісових ресурсів України