Загальна характеристика

Загальна характеристика лісового фонду підприємства

Держлісгосп створений на базі Воронівського, Рогатинського, Пуківського, Букачівського і Бурштинського лісництв колишнього Івано-Франківського лісокомбінату.

Початок вивчення лісового фонду, склавшого основу ДП «Рогатинський лісгосп», відноситься до 1880 року. Пізніше лісовпорядні роботи проводились в 1917, 1933, 1951, 1958, 1967, 1978, 1988 роках.

На виконання наказу Державного комітету лісового господарства України №83 від 03.04.2006р. та у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність Статуту та найменування підприємства до Господарського кодексу України і наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та держпідприємництва України №792/9391 від 29.06.2004р. «Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або їх підрозділу» Рогатинський лісгосп перейменовано у Державне підприємство «Рогатинське лісове господарство».

Починаючи з 1997р. на всій території лісгоспу проводились роботи з безпосереднього лісовпорядкування, під час якого на основі щорічних натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха, вносились відповідні поточні зміни в повидільну таксаційну і картографічну базу даних, які підтримувались в актуальному стані.

З 2008р. безперервне лісовпорядкування перейшло на нову організацію робіт і передаванням функцій польового збору інформації лісогосподарському підприємству.

Середньоспискова чисельність працівників підприємства за 2017рік склала 98 чоловік. Обсяг реалізації лісопродукції за 2017 рік склав 15710 тис. грн. Собівартість 1 кбм заготовленої деревини 589,95 грн. Середня заробітна плата 1 працюючого 4618 грн.

Господарська діяльність ДП “Рогатинське лісгосп” спрямована на вирощування висопродуктивних стійких насаджень з метою покращення рекреаційних, природоохоронних і захисних функцій лісів. Щорічно підприємством створюється близько 15 га лісових культур, догляд за ними проводиься на площі понад 100 га. Під природнє зарощування залишається – 25 га. У лісових розсадниках підприємства вирощується понад 500 000 штук садивного матеріалу на площі близько 4 га.

Рубками поліпшення якісного складу лісів щорічно охоплюється близько 590 га із заготівлею 10000,00 кб.м. ліквідної деревини, з них рубки догляду за молодняками проводяться на площі 130 га.

Загальна площа лісового фонду, який знаходиться в постійному користуванні ДП “Рогатинське лісове господарство” становить 14988 га.

До складу Підприємства входять наступні лісництва:
1. Воронівське – 4192,00 га
2. Рогатинське – 3215,00 га
3. Пуківське – 4498,00 га
4. Букачівське – 3083,00 га
­
Лісові землі підприємства становлять 14746 га. Серед них:
– вкриті лісовою рослинністю землі – 13872 га.
– лісові розсадники, плантації – 15 га.
– не зімкнуті лісові культури – 218 га
– не вкриті лісовою рослинністю – 417 га.
– лісові шляхи, пасіки протипожежні розриви – 224 га
– не лісові площі – 242 га.
­
У лісовому фонді лісгоспу переважають середньовікові насадження, які складають – 47,4% від вкритої лісовою рослинністю площі. По вікових фазах розвитку деревостанів питома вага:
– молодняка – 19,0 %;
– середньовікових насаджень – 47,4 %;
– пристигаючих насаджень – 21,0 %;
– стиглих і перестійних – 12,6 %;
­
Загальний запас деревостанів складає 3220,4 тис.м3, середня повнота – 0,7.
Середній запас на 1 га вкритої лісовою рослинністю – 239 м3.
Середній приріст становить 3,8 м3/га.
­

Територія розташування лісів підприємства знаходиться в зоні рівнинної фізико-географічної країни, яка представлена Лісостеповою зоною (Західна провінція), в котру повністю входить Рогатинський район.

Згідно лісорослинного районування Українських Карпат і прилягаючих до них районів підприємство відносится до лісорослинної зони буково-дубових рівнинних лісів Опілля.

Клімат району розташування підприємства помірно-континентальний, який характеризується незначним коливанням температур, відсутністю сильних морозів та досить значною вологістю повітря. В цілому ж клімат цілком сприятливий для вирощування таких високопродуктивних і господарсько-цінних порід, як дуб, бук, граб, липа, клен, ясен, тощо.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток дерев-них порід і чагарників, слід виділити пізні весняні і ранні осінні заморозки, перезволоження земель в понижених місцях, що викликає вимокання і загибель культур, нерідко відмічаються сильні снігопади, які викликають сніголами і т.п.

Територія державного підприємства знаходиться в басейні річки Дністер та ряді менших рік – Гнила липа, Нараївка, Свірж.

В цілому, ступінь дренування підприємства зумовлює сприятливі гідрологічні умови для вирощування високопродуктивних насаджень. За степенем вологості більша частина грунтів відноситься до категорії свіжих і вологих.

По характеру рельєфу територія підприємства відноситься до південної області Опільскої системи гряд зі слідами ерозійної діяльності. Рельєф тут пересічений глибокими ярами і балками. Висоти над рівнем моря коливаються від 300 до 430 метрів.

Всі насадження віднесені до рівнинних лісів.

Основною грунтоутворюючою породою являються лісовидні суглинки, які багаті солями кальцію. На лісовидних суглинках формуються сірі лісові ґрунти.

За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до категорії свіжих вологих.