Службова інформація

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «Рогатинський лісгосп»
від 16 квітня 2018 №47

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію в
ДП «Рогатинський лісгосп» Івано-Франківського ОУЛМГ
Державного агентства лісових ресурсів України

 1. Відомості з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту на особливий період:
  1. Зміст заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного планування на структурних підрозділах, які координуються лісгоспом, на особливий період за винятком відомостей, які відносяться до державної таємниці.
  2. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.
  3. Плани цивільного захисту на особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.
  4. Зміст довгострокових та річних програм мобілізаційної підготовки, планів роботи з мобілізаційної підготовки.
  5. Структура і штатний розпис на особливий період.
  6. Функціональні обов’язки працівників на особливий період, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення підприємств галузі роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю.
  8. Зміст документів щодо показників з праці та персоналу мобілізаційного плану на особливий період, що відпрацьовують підприємства галузі, зокрема, розрахунки потреб у працівниках, відомості про резерв робочої сили (по структурних підрозділах і в цілому по лісгоспі).
  9. Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і працюють на підприємстві.
  10. Відомості про чисельність заброньованих військовозобов’язаних.
  11. Дані про мобілізаційні завдання (замовлення) для підприємства галузі номенклатури.
   Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємства або залучаються ними до виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).
  12. Дані про кількість автотранспорту та іншої техніки, які передані підприємством до Збройних Сил України під час мобілізації та у воєнний час.
  13. Інформація про розподіл документальних матеріалів на групи для евакуації, передачі до архіву, знищення в особливий період або під час проведення евакуаційних заходів.
  14. Дані про номенклатуру, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей резерву на підприємстві та їх розбронювання.
  15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів територіальних органів управління, а також обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства ,систему їх охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.
  16. Інформація про розподіл працівників апарату за запасними пунктами управління.
  17. Зміст заходів для забезпечення сталого функціонування підприємства в особливий період.
  18. Дані про підготовку, зміст і результати проведення навчань (тренувань) з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, територіальної оборони в особливий період, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
 2. Відомості про стан охорони державної таємниці та технічного захисту інформації з обмеженим доступом:
  1. Організаційні положення, планування, організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  2. Зміст заходів із забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.
  3. Дані про систему охорони, перепускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, роботи, пов’язані з державною таємницею.
  4. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, номенклатури секретних справ, актів їх звірки наявності та знищення.
  5. Зміст заходів щодо проведення службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці, а також висновки а результатами проведених розслідувань.
  6. Зміст номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
  7. Зміст наказів щодо надання та припинення доступу до державної таємниці, з мобілізаційної роботи, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.
  8. Переліки режимних, атестованих приміщень.
  9. Зміст мотивованого запиту до органу СБУ стосовно надання, переоформлення або скасування громадянину допуску до державної таємниці.
  10. Сукупні дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання допуску).
  11. Дані про засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних приміщеннях, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  12. Зміст актів обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.
  13. Відомості щодо експертних висновків стосовно комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).
  14. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб, встановлення та/або зняття абонентських установок урядового зв’язку, а також відомості, що містяться в довідниках, переліках, списках абонентів урядового зв’язку.
 3. Відомості з лісовпорядкування:
  1. Топографічні, цифрові карти масштабів 1:10000 – 1:25000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК -2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, проведення вимірів і різних заходів господарської діяльності, у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сферах державної безпеки і оборони.
  2. Планшети з горизонталями, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів.
  3. Пояснювальна записка та планово-картографічні матеріали на підприємстві галузі, об’єкти природно-заповідного фонду України, які мають у постійному користуванні лісові землі, на території яких розташовані військові, режимні об’єкти, об’єкти оборонного значення і (або) об’єкти, що охороняються Управлінням державної охорони України.