Декларація прихильності FSC®

Декларація прихильності стандартам FSC®

Колектив ДП «Рогатинський лісгосп» усвідомлює сучасні вимоги до лісового господарства, яке повинне здійснюватись з метою задоволення матеріальних та духовних потреб теперішніх і майбутніх поколінь. Лісове управління на засадах сталого розвитку передбачає гармонізацію екологічних, економічних і соціальних питань з метою забезпечення, невиснажливого використання лісів та підтримки їх багатогранних функцій у довгостроковій перспективі.

Наше підприємство бере на себе зобов’язання дотримуватись Принципів і критеріїв добровільної, екологічної сертифікації лісів за системою FSC® для України (Стандарт FC-STD-1.2).

Поряд із низкою еколого-економічних принципів підприємство приділятиме увагу соціальним питанням. Зокрема і в подальшому існуватиме виважена політика працевлаштування, що полягає у:
– дотриманні чинного законодавства та міжнародних конвенцій;
– не перешкоджанні працівникам у здійсненні їх прав та потреб, зумовлених національною, релігійною, статевою належністю, станом здоров’я, політикою чи статевою орієнтацією;
– уникати будь-якої дискримінації;
– забезпеченні справедливої оплати праці і її росту;
– формуванні оптимального графіку роботи персоналу;
– не використовуванні дитячої праці;
– не допусканні застосування фізичних покарань і словесних образ;
– піклуванні про здоров’я і побут працівників.

На виконання вищенаведених заходів у період з 13-16 березня 2018 року ТОВ «Легалліс» буде проведений основний аудит системи лісового управління за системою FSC® ДП «Рогатинський лісгосп», метою якого є оцінка відповідності діяльності з лісоуправління вимогам Стандарту ТОВ «Лісова сертифікація» для сертифікації системи лісоуправління на відповідність Принципам і Критеріям FSC® для України.

Дана сертифікація є індивідуальною та включає в себе аудит всього комплексу лісогосподарських та лісозаготівельних робіт (заходів), транспортування та реалізації деревини з перевіркою офісу, лісових ділянок, верхніх, нижніх та проміжних складів, виробничих майданчиків.

Сподіваємось, що проголошені наміри знайдуть розуміння та підтримку у працівників підприємства і у місцевого населення.