Аукціони

Аукціони з реалізації необробленої деревини ДП “Рогатинське лісове господарство”

Наказом №42 Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» затверджено «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», яке регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

Реалізація необробленої деревини ДП “Рогатинський лісгосп” здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на ПРИКАРПАТСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА 1 раз у квартал відповідно до Закону України “Про товарну біржу” та Господарського кодексу України.

Участь у торгах можуть брати суб’єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.

Технологічна сировина, баланси та сировина для виготовлення лущеного шпону реалізується лише суб’єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною.

Не реалізована на товарній біржі необроблена деревина реалізується підприємствами – постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні.

Організація аукціонів

На аукціони виставляється вся необроблена деревина в обсязі її квартальної заготівлі, окрім дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

Перелік учасників спеціалізованих торгів визначається Міністерством промислової політики України.

Аукціони проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів. Обсяг лота визначається в розмірі транспортної партії або кратний їй. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів.

Вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться в гривнях з урахуванням ПДВ на умовах поставки франко-склад продавця.

На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж біржа формує аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок аукціону, умови поставки.

З метою своєчасного інформування покупців біржа не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення аукціону оприлюднює у друкованих засобах масової інформації обласного значення та загальнодержавного значення для спеціалізованого аукціону, також на власній сторінці в мережі Інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.

Ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників аукціону переваги щодо розміру ціни не надаються. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота. Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного в заяві про купівлю. Приймання заяв біржею про участь в аукціоні починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону.

Перелік документів для участі в аукціоні з продажу необробленої деревини

Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються:
1. Заява на купівлю,яка подається в паперовій та електронній формі.
2. Договір про надання послуг.
3. Витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця – при необхідності).
4. Витяг з реєстру платників єдиного податку.
5. Копії установчих документів (При неохідності нотаріально засвідчені).
6. Документ, що підтверджує призначення керівника і його повноваження.
7. Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи.
8. Довідка щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини та наявної матеріально-технічної бази за попередній квартал
9. Дозвіл Державної служби України з питань праці на експлуатацію технологічного устаткування деревообробної промисловості
10. Документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного та реєстраційного внесків.

Всі документи і копії документів повинні бути завірені підписом і печаткою покупця, за винятком копій документів, які повинні бути посвідчені нотаріально. Учасники аукціону або їх уповноважені особи під час реєстрації для участі в аукціоні повинні надати організатору аукціону документи, які засвідчують їх особу та повноваження. Повний пакет документів надається при акредитації. Надалі учасником біржової торгівлі надаються тільки зміни, або довідка, що змін в даному пакеті документів немає.

Сума гарантійного внеску визначається у розмірі п’яти відсотків від початкової вартості лота. Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону. У разі, якщо покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується продавцю як оплата за товар.

Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється за день до його проведення. Реєстрація учасників аукціону проводиться відповідно до правил біржової торгівлі. Учасники аукціону або їх уповноважені особи під час реєстрації для участі в аукціоні повинні надати організатору аукціону документи, які засвідчують їх особу та повноваження на укладання договорів купівлі-продажу. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку аукціону, визначеного регламентом проведення аукціонів. Якщо лот залишився не придбаним, за пропозицією продавця (його уповноваженої особи) вартість цього лота може бути знижена відповідно до кроку аукціону і він в цей самий день виставляється на аукціонні торги за новою ціною.

Для відшкодування організатору аукціону витрат, пов’язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному відповідним договором.

Усі права та обов’язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням гарантійного внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок організатора аукціону для участі в ньому.

Регламент проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Прикарпатській універсальній товарній біржі.